Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Zespół

 

Prof. dr hab. Józef Szmeja
Kierownik Katedry
, profesor zwyczajny
e-mail: jozef.szmeja@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 06
numer pokoju: C/205
 
Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
profesor zwyczajny
e-mail: malgorzata.latalowa@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 13
numer pokoju: C/232
Dr hab. Monika Badura, prof. UG
profesor nadzwyczajny
e-mail: monika.badura@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 10
numer pokoju: C/229
Dr hab. Krzysztof Banaś
starszy wykładowca
e-mail: krzysztof.banas@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 08
numer pokoju: C/227
Dr Rafał Chmara
adiunkt
e-mail: rafal.chmara@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 07
numer pokoju: C/226
Dr Joanna Jarosińska
starszy specjalista
e-mail: joanna.jarosinska@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 04
numer pokoju: C/223
Dr Anna Pędziszewska
adiunkt
e-mail: anna.pedziszewska@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 11
numer pokoju: C/230
Dr Joanna Święta-Musznicka
adiunkt
e-mail: joanna.musznicka@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 12
numer pokoju: C/231
Dr Marcelina Zimny
starszy specjalista
e-mail: marcelina.zimny@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 14
numer pokoju: C/233
Mgr Ewa Gołaszewska
starszy referent techniczny
e-mail: ewa.golaszewska@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 27
numer pokoju: C/250
  Mgr Marianna Harlak
doktorantka
e-mail: marianna.harlak@phdstud.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 28
numer pokoju: C/252
Mgr Marek Merdalski
specjalista biolog
e-mail: marek.merdalski@biol.ug.edu.pl
telefon: +48 58 523 61 15
numer pokoju: C/234
Mgr Emilia Rekowska
doktorantka
e-mail: emilia.rekowska@biol.ug.edu.pl
numer pokoju: C/251
Mgr Alicja Robionek
doktorantka
e-mail: alicja.robionek@biol.ug.edu.pl
numer pokoju: C/251
Mgr Rafał Ronowski
asystent
e-mail: rafal.ronowski@phdstud.ug.edu.pl
telefon:
+48 58 523 61 09
numer pokoju: C/228