Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Koło Naukowe

Naukowe Koło Ekologów Roślin „Littorella
(Katedra Ekologii Roślin UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk)

Koło zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Biologii zainteresowanych ekologią roślin wodnych i lądowych, a ogólnie - przyrodą. W okresie letnim organizujemy obozy naukowe, podczas których członkowie Koła i osoby zainteresowane prowadzą badania ekologiczne na ciekawych przyrodniczo obiektach Pomorza (jeziora, rzeki, parki krajobrazowe). Badania współorganizujemy z Parkami Krajobrazowymi z terenu Pomorza. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań publikujemy i prezentujemy na konferencjach i w czasopismach o zasięgu krajowym i miedzynarodowym. Organizujemy również spływy kajakowe, wycieczki do ogrodów botanicznych, muzeów archeologicznych oraz przyrodniczo ciekawych miejsc. Staramy się rozwijać zainteresowania ekologią u uczniów szkół średnich. Dzielimy się z młodszymi kolegami wiedzą m. in. o funkcjonowaniu jezior, współpracujemy z Gdańskim Gimnazjum „Lingwista”, biorąc udział w programie: „Zaopiekuj się mną: jezioro Jasień”. Corocznie uczestniczymy w Bałtyckim Festiwalu Nauki, podczas którego prezentujemy krajowe i egzotyczne rośliny owadożerne oraz zagadnienia dotyczące ochrony jezior i torfowisk.

Zachęcamy do współpracy i wspólnego odkrywania historii i tajemnic świata przyrody!

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej działalności skontaktuj się z nami:

Przewodniczący Koła:
mgr Rafał Ronowski
Opiekun Koła: dr Krzysztof Banaś

Opiekun pomocniczy: mgr Alicja Robionek alicja.robionek@biol.ug.edu.pl

PUBLIKACJE CZŁONKÓW KOŁA