Uniwersytet Gdański | Wydział Biologii | english version  
Aktualności

Głos w dyskusji nt. metod ochrony Puszczy Białowieskiej oraz kontrowersji wokół oceny skutków ekologicznych masowego wypadania świerka w wyniku gradacji kornika

>>>PDF

2 rok Archeologii (I stop.)
"Paleoekologia z elementami archeobotaniki"
1 rok Biologii (I stop.)

"Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych"

1 rok Biologii oraz Waloryzacji i zarządzania zasobami przyrody (II stop.)

Wykład z "Paleoekologii"

Wyniki egzaminu z "Ekologii biosfery"
Egzamin z "Ekologii biosfery"
2 rok Biologii II stop., 1 rok Waloryzacji... II stop. - zaliczenie z "Fitogeografii"
2 rok Biologii II stop., 1 rok Waloryzacji... II stop. - wykł. z "Fitogeografii"
Zajęcia terenowe 1 roku "Waloryzacji i zarządania zasobami przyrody" w Parku Narodowym Bory Tucholskie - zdjęcia
1 rok Waloryzacji i zarządzania zasobami przyrody II stop. - wykład ze "Struktury, funkcjonowania i przekształceń ekosystemów lądowych"
1 rok Waloryzacji i zarządzania zasobami przyrody II stop. - ćwiczenia z "Ekologii biosfery"
UWAGA!!! 3 rok Biologii I stop. - ćwiczenia z "EKOLOGII BIOSFERY"
1 rok Biologii I stop.
3 rok Biologii I stop. - ćwiczenia z "Ekologii biosfery"
Warsztaty Archeobotaniczne
Wyniki egzaminu z "Ekologii roślin"
Formularz projektu
Oferta pracy na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekologii Roślin UG
Zaliczenie wykładu z "Paleoekologii" - 1 rok Biologii
Design by Marcin Hebda